دکتر فخرالسادات چاووشی

دوره ابتدايى و متوسطه و دبيرستان در مشهد
دكترى عمومى از دانشگاه علوم پزشكى مشهد
دكترى تخصصى گوش و حلق و بينى و جراحى پلاستيك از دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى تهران
سوابق كارى: بيمارستان امام على(ع)بجنورد،بيمارستان فيروزگر تهران
فلوشیپ فوق تخصصی درد از دانشگاه شهید بهشتی
بيمارستان خانواده تهران.در حال حاضر در مشهد مشغول طبابت هستم

فارسی